Έταιροι & Συνεργάτες

Partners

Senior Counsels

Senior Associates

Associates

Trainees

Administration

ΠΑΛΗΑΝΤΩΝΗ Α. ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΓΙΩΤΑ Κ. ΦΡΥΓΑΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

Institute for Justice and Growth

GDPR Team