Πιστοποίηση της  «Νικόλας Κανελλόπουλος  – Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες Δικηγορική Εταρεία» βάσει των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 27001: 2013 & ISO 22301:2019.

Η ποιότητα των νομικών υπηρεσιών που η «Νικόλας Κανελλόπουλος – Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία» παρέχει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, έχει ήδη πιστοποιηθεί από την TUV Hellas (TUV Nord), βάσει των υψηλών στάνταρ του προτύπου ISO 9001:2015.
Πλέον, ο ίδιος φορέας πιστοποιεί την ασφάλεια των πληροφοριών των πελατών μας κατά το πρότυπο ISO 27001: 2013 καθώς και την αδιάλειπτη επιχειρησιακή της λειτουργία με βάση το πρότυπο ISO 22301:2019.