ΕΥΓΕΝΙΑ Ι. ΓΟΥΝΑΡΗ

ΕΥΓΕΝΙΑ Ι. ΓΟΥΝΑΡΗ

Ασκούμενη Δικηγόρος

Ασκούμενη Δικηγόρος από το 2023. Γεννήθηκε στη Δράμα το 2001.

Εκπαίδευση

 • Πτυχίο Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2023)

Σεμινάρια

 • Σεμινάριο με τίτλο «Ενημέρωση σχετικά με το Environmental Law Foundation», Νοέμβριος 2020, Environmental Law Foundation
 • Σεμινάριο με τίτλο «Διαφθορά στο χώρο υγείας», Νοέμβριος 2020, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Σεμινάριο με τίτλο «Αστική Ευθύνη και Αυτόνομες Μηχανές», Νοέμβριος 2020, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Σεμινάριο με τίτλο «Κουλτούρα Βιασμού», Νοέμβριος 2020, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Σεμινάριο με τίτλο «Σεξιστική Ρητορική», Νοέμβριος 2020, Επιτροπή Ισότητας των Φύλων ΑΠΘ
 • Ενημέρωση σχετικά με τις πρωτοβουλίες του European Parliamentary research Service πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, Νοέμβριος 2020, EPRS
 • Σεμινάριο με τίτλο «Η Ευθύνη της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές», Νοέμβριος 2021, Ίδρυμα Καλλιόπης Κουφά
 • Σεμινάριο με τίτλο «Διαπολιτισμικές Ταυτότητες και Διακρίσεις στον Ευρωπαϊκό Νομικό Χώρο, Φεβρουάριος 2022, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
 • Σεμινάριο με τίτλο «Νέες Μεταρρυθμίσεις στο Οικογενειακό Δίκαιο: Ο νόμος 4800/2021 αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων από τη σκοπιά ανθρωπίνων δικαιωμάτων», Μάρτιος 2022, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
 • Σεμινάριο με τίτλο «Introduction to Children’s Mental Health», Μάρτιος 2022, Mindspring Mental Health Alliance
 • Σεμινάριο με τίτλο «Creating Positive Connections in Discipline», Μάρτιος 2022, Mindspring Mental Health Alliance
 • Σεμινάριο με τίτλο «Understanding Suicide», Απρίλιος 2022, Mindspring Mental Health Alliance
 • Σεμινάριο με τίτλο «Communication Do’s and Don’ts», Απρίλιος 2022, Mindspring Mental Health Alliance
 • Σεμινάριο με τίτλο «Understanding Schizophrenia», Μάιος 2022, Mindspring Mental Health Alliance
 • Σεμινάριο με τίτλο «Ενδυνάμωση του Κράτους Δικαίου στις Ευρωπαϊκές Έννομες Τάξεις και στην Ελλάδα, Μάρτιος 2023, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Πιστοποιήσεις

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT, 27 Ιουνίου 2021
 • GLOBAL INTERMEDIATE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ,GLOBAL CERT, 27 Μαρτίου 2023

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • trainee@kanell.gr