ΗΡΑ-ΜΑΡΙΑ A. ΧΙΩΝΗ

ΗΡΑ-ΜΑΡΙΑ A. ΧΙΩΝΗ

Δικηγόρος, LL.M., CIPP/E

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2010.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εμπορικού Δικαίου, Τομέας Β’ Ιδιωτικού Δικαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2011-2013).
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαϊκού Δικαίου, Leiden Universiteit, Ολλανδία (2010-2011).
 • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2008).
 • Φοίτηση στο Τμήμα Νομικής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus, Goethe Universität, Φρανκφούρτη, Γερμανία (Οκτώβριος 2006- Φεβρουάριος 2007)

Μελέτες

 • Οικονομική Κρίση και Δίκαιο Ανταγωνισμού- Οι προκλήσεις σε ενωσιακό επίπεδο διαμόρφωσης της πολιτικής ανταγωνισμού (Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών), 2013.
 • Freedom of establishment for companies: The difference in treatment between immigration and emigration as shown from the Daily Mail judgment until Cartesio (Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών), 2011.

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Προϊστάμενη της ομάδας προστασίας προσωπικών δεδομένων της Δικηγορικής Εταιρείας, νομική σύμβουλος εταιρειών για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και εφαρμογής καθώς και συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του ν.4624/2019 καθώς και του προ ισχύσαντος πλαισίου (ν.2472/1997) και Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε εταιρείες και ομίλους επιχειρήσεων
 • Εμπορικό Δίκαιο, Αξιόγραφα, Ίδρυση και λύση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, Κατάρτιση εταιρικών και επενδυτικών συμβάσεων.
 • Δίκαιο επενδύσεων: οργάνωση, συντονισμός και διαχείριση διασυνοριακών επενδύσεων, παροχή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών

Σεμινάρια

 • Σεμινάριο με τίτλο «DPO Executive» στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, Σεπτέμβριος 2017, TUV AUSTRIA HELLAS
 • Σεμινάριο με τίτλο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο, Οκτώβριος 2010, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 • Κύκλος Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης με αντικείμενο «Business Management: Business Finance», 2015, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (e-learning)
 • Σεμινάριο Δικαστικής Γραφολογίας, Οκτώβριος 2007- Φεβρουάριος 2008, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πιστοποιήσεις

 • DPO Executive- Data Protection Officer (ISO/IEC 17024), ΤÜV AUSTRIA HELLAS- DPO ACADEMY, 2017
 • Certified International Privacy Practitioner (CIPP/E), International Association of Privacy Professionals (IAPP), 2018
 • Certified International Privacy Practitioner (CIPM), International Association of Privacy Professionals (IAPP), 2020
 • Certified Information Privacy Technologist (CIPT), International Association of Privacy Professionals (IAPP), 2022

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δίκαιο Επενδύσεων, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Επενδύσεις Εξωτερικού

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • i.chioni@kanell.gr