ΦΑΝΗ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΑΝΗ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Δικηγόρος LL.M.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1998. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2024.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Πτυχίο Νομικής,  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Μελέτες

 • Παραπλανητικές και επιθετικές εμπορικές πρακτικές στον τομέα της Ενέργειας (Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών), 2024

Επαγγελματική δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο- Οικονομικό Έγκλημα
 • Δίκαιο Ακινήτων

Σεμινάρια

 • Το Δίκαιο των ακινήτων ( ethemis, 2024)

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Δίκαιο Ακινήτων, Ποινικό Δίκαιο.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • f.theodoropolou@kanell.gr