ΗΛΙΑΝΑ A. ΤΣΙΩΤΑ

ΗΛΙΑΝΑ A. ΤΣΙΩΤΑ

Δικηγόρος, M.A.

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα το 1991. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2018.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο της Τέχνης και Διαχείριση της Τέχνης», Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (2021-2023).
 • Πτυχίο Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2015).

Μελέτες

 • The Evolution of U.S. Originality in Copyright Law and a Comparison with the E.U. (Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών), 2023.

Επαγγελματική δραστηριότητα

 • Πλήρης χειρισμός φακέλων σχετικών με παντός είδους συμβολαιογραφικές πράξεις και πληθώρα νομικών ενεργειών αναφορικά με ακίνητα (με έμφαση σε υποθέσεις ωρίμανσης ακινήτων με σκοπό την εκμετάλλευση ή τη μεταβίβασή τους).
 • Εκπροσώπηση Ελλήνων του Εξωτερικού για νομικές τους υποθέσεις στην Ελλάδα (ενδεικτικά, διαχείριση ακινήτων, διευθέτηση κληρονομικών υποθέσεων, ρυθμίσεις φορολογικών υποθέσεων, εκπροσώπηση ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων και Διοικητικών Αρχών).
 • Αρχική Χορήγηση και Ανανέωση αδειών διαμονής κατοίκων εξωτερικού, διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους στην Ελλάδα και εν γένει εκπροσώπησή τους για τις νομικές υποθέσεις τους στη χώρα.
 • Έρευνα, συλλογή και μελέτη εγγράφων, σχεδίων και παντός είδους δικαιολογητικών, σχετικά με την υποβολή δηλώσεων Ν.2308/95, στα πλαίσια της διαδικασίας κτηματογράφησης, για λογαριασμό φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Χειρισμός φακέλων σχετικών με αυτοκινητιστικές διαφορές (εκπροσώπηση και αξίωση αποζημιώσεων σε επίπεδο εξωδικαστικό και μη).

Σεμινάρια

 • Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Οι πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας: ν. 4996/2022 και 4961/2022», 14 και 15 Φεβρουαρίου 2023, ΟΠΙ-Νομική Σχολή ΕΚΠΑ.
 • Κύκλος Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης με αντικείμενο «Νομικά Αγγλικά», Ιανουάριος -Απρίλιος 2021, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (e-learning).
 • Κύκλος Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης με αντικείμενο «Πνευματική Ιδιοκτησία (Copyright)», Ιανουάριος-Ιούλιος 2020, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (e-learning).
 • Σεμινάριο με θέμα «Ένδικη προστασία εμπραγμάτων δικαιωμάτων και σχέσεων κατά τον Α.Κ. και το Εθνικό Κτηματολόγιο (Ν.2664/1998)», Ιανουάριος 2020, Νομική Βιβλιοθήκη.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Δίκαιο Ακινήτων, Δίκαιο Κτηματολογίου, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright), Δίκαιο Τέχνης, Αυτοκίνητα

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • i.tsiota@kanell.gr