ΝΙΚΟΛΑΣ Γ. ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ Γ. ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Δικηγόρος, LL.M.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1991. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2019.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εμπορικό Δίκαιο – Διοίκηση Επιχειρήσεων”, Trinity College of Dublin (2016-2017).
 • Πτυχίο Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2015)
 • Φοίτηση στο Τμήμα Νομικής στο πλαίσιο του Προγράμματος “Africa’s recent efforts to enforce the complementarity regime along the consensus of Kampala” του Πανεπιστημίου του Salzburg

Επαγγελματική δραστηριότητα

 • Έρευνα, ερμηνεία, σύνταξη νομοθετικών διατάξεων και παροχή γνωμοδοτήσεων στο πλαίσιο της υποβοήθησης του κοινοβουλευτικού έργου Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
 • Ενασχόληση με ζητήματα διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας του ελληνικού δημοσίου ως επιστημονικός συνεργάτης βουλευτή.
 • Ενασχόληση με ζητήματα διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων στο πλαίσιο της προμελέτης και υλοποίησης έργων υποδομών, ως νομικός σύμβουλος βουλευτή.
 • Άσκηση σε δικηγορικά γραφεία γενικής δικηγορίας.

Σεμινάρια

 • Children’s Rights and Refugee Law, Moot Court Competition, NL
 • International Criminal Court, Moot Court Competition, NL

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο Εναασχόλησης

Δημόσιο Δίκαιο (Δημόσιες Συμβάσεις), Εταιρικό Δίκαιο

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • n.kandilas@kanell.gr