ΧΑΡΑ Δ. ΖΕΡΒΑ

ΧΑΡΑ Δ. ΖΕΡΒΑ

Δικηγόρος, D.E.A. , Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Δικηγόρος παρ’ Aρείω Πάγω. Εταίρος – Διαχειρίστρια της δικηγορικής εταιρείας «Νικόλας Κανελλόπουλος Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες». Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2000. Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το 2014. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του διεθνούς δικτύου Δικηγορικών Εταιρειών «INTERNATIONAL JURISTS» από το 2006 έως το 2011. GDPR Expert και DPO Consultant.

Σπουδές

 • Πανεπιστήμιο Montpellier I και Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διδακτορική Διατριβή («Διεθνή Οικονομικά εγκλήματα», υπό εκπόνηση),
 • Πανεπιστήμιο Montpellier I: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (D.E.A) «Δίκαιο Επιχειρήσεων», 2000,
 • Πανεπιστήμιο Montpellier I: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (D.E.A), «Ποινικό Δίκαιο – Εγκληματολογία» 1999,
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής) 1997.

Άρθρα - Μελέτες

 • «Ξέπλυμα χρήματος στη Γαλλία και την Ελλάδα» (διπλωματική εργασία Montpellier I), Σεπτ. 1999.
 • «Ανεργία: η πηγή όλων των προβλημάτων», εφημερίδα «Έθνος», 21 Μαρτίου 2000.
 • «4 τρις δραχμές – βρώμικο χρήμα μπαίνει στην Ελλάδα», εφημερίδα «Έθνος», 11 Σεπτ. 2000, σ. 27-8, 37-8.
 • Συνδρομή με δύο μελέτες στην σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης του Σ.Δ.Ο.Ε. για την «πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος)», Ιούλιος 2001.
 • «Υπεράκτιες εταιρίες και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», Δεκ. 2000 για την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (βραβείο καλύτερης μονογραφίας σε διαγωνισμό της Ε.Ε.Τ.), Περιοδικό Ποινική Δικαιοσύνη, Οκτώβριος 2001.
 • «Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Μύθος ή αλήθεια η αντιμετώπισή του στην ελληνική   πραγματικότητα;» στο Νομικό Βήμα, Απρίλιος 2002 και στο συλλογικό έργο “Αντεγκληματική Πολιτική ΙV” (επιμέλεια Ν. Κουράκης) 2003, εκδ. Σάκκουλας.
 • «Offshore Εταιρείες: Εμπορική Αξία ή Κοινωνική Απαξία;», ΔΙΚΑΙΟΡΑΜΑ, τεύχος 2, Ιαν-Μαρτ.
 • «Επιστροφή ΦΠΑ και παραγραφή σχετικού δικαιώματος. Πότε τα χρόνια είναι 3 και πότε 5», ΔΙΚΑΙΟΡΑΜΑ, τεύχος 3, Απρ-Ιουν.
 • «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: Υποχρέωση ή δυνητική ευχέρεια;», ΔΙΚΑΙΟΡΑΜΑ, τεύχος 5, Οκτ-Δεκ 2005.
 • «Το νέο νομικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις», 8 Φεβρουαρίου 2017, capital.gr
 • «Η Φορολογική μεταχείριση των επισφαλών απαιτήσεων σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε κατάσταση πτώχευσης ή υπαγωγής του σε προπτωχευτική διαδικασία», 23 Ιουνίου 2017, ependisinews.gr
 • «Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR)», voria.gr, 13 Νοεμβρίου 2017
 • «Δεδομένα υγείας, βιομετρικά & γενετικά δεδομένα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ», 15 Φεβρουαρίου 2019, Νομικός Οδηγός Greek Law Digest.
 • «Τηλεργασία & GDPR» (www.eea.gr, 22 Απριλίου 2020).
 • «Η ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης κατά την επεξεργασία δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης – νέα υποδείγματα ενημέρωσης σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (www.eea.gr, 12 Ιουνίου 2020)).
 • «Strategic Investments and Fast – Track Procedure The new effective Legal Framework». (Greek Law Digest , Οκτώβρης 2020)
 • Συνέντευξη ως Νομική Σύμβουλος & Προϊσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας της Enterprise Greece, με θέμα τις Επενδύσεις , στο περιοδικό LAWYER. (Ιούλιος 2021)
 • «Η μεταρρύθμιση του αναπτυξιακού οπλοστασίου των Στρατηγικών Επενδύσεων με το Ν. 4864/2021» ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ, τεύχος 148, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2021.
 • «Οι Στρατηγικές Επενδύσεις στη πράξη (Ν 4864/2021)», εισήγηση σεμιναρίου Νομικής Βιβλιοθήκης, 9 Μαρτίου 2022.
 • «Στρατηγικές Επενδύσεις- Ένα γνώριμο αναπτυξιακό εργαλείο με νέα εφόδια.» (banks.com.gr, 25 Μαρτίου 2022)
 • Εισηγήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θέμα: “Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” (Μάιος 2022)
 • «Κίνητρα & Ενισχύσεις», συνέντευξη στην ειδική έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης «Δίκαιο και Επιχειρείν» και της Καθημερινής της Κυριακής (28 Μαΐου 2023)
 • «Ο αντίκτυπος του Ενωσιακού Πλαισίου Προστασίας Δεδομένων στην εταιρική διακυβέρνηση και στις υποχρεώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης» (περιοδικό Lawyer, τεύχος 26, μηνός Μαΐου – Ιουνίου 2023).
 • “Τα αναπτυξιακά εργαλεία του νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων”, (εφημερίδα Political, 24 Φεβρουαρίου 2024)
 • “Νομοθετικές πρωτοβουλίες και δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων”, (περιοδικό Lawyer, τεύχος 30, μηνός Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024).

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Έχει διατελέσει και διατελεί, έως σήμερα, νομική σύμβουλος σε δημόσιους οργανισμούς, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά και αλλοδαπά. Έχει εξειδικευμένη εμπειρία στο δίκαιο των επιχειρήσεων και στον τομέα των διεθνών δημόσιων διαγωνισμών και δημοσίων συμβάσεων, καθώς και στην υλοποίηση στρατηγικών και μεγάλων επενδύσεων, συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΤΑΑ), κρατικές ενισχύσεις, διαθέτει δε σημαντική εμπειρία στην εκπροσώπηση των Αναθετουσών Αρχών ενώπιον της ΕΔΕΛ και των λοιπών εποπτικών αρχών.

 • Είναι Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. «Enterprise Greece» – πρώην “Invest in Greece S.A.”) από το 2011, με ειδική εμπειρία στις στρατηγικές και μεγάλες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης και αδειοδότησης των επενδύσεων σε τομείς ΑΠΕ [στρατηγικές επενδύσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων, την κατασκευή μονάδος αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου (Floating Storage Regasification Unit-FSRU) κλπ.], το δημόσιο δίκαιο τις δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Έχει λάβει μέρος στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία όλων των νομοθετημάτων που αφορούν στις στρατηγικές επενδύσεις από το 2010 έως σήμερα, αλλά και στην εισήγηση των εκάστοτε αναγκαίων τροποποιήσεων αυτών.
 • Είναι Νομική Σύμβουλος του ΔΣ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (2020 – σήμερα).
 • Είναι Νομική Σύμβουλος και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ), με σημαντική ενασχόληση με funds και venture capitals (2020 – σήμερα).
 • Παρέχει υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου και εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης  στο ΔΣ της Ανώνυμης Εταιρείας Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ με δ.τ. Elevate Greece (Οκτώβρης 2023 – Απρίλιος 2024).
 • Παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, για την διενέργεια δημοσίων διαγωνισμών και την υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης (2023 – σήμερα).
 • Παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο συμφωνίας πλαίσιο, για την υποβοήθηση του έργου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και των έργων που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2022 – σήμερα).
 • Νομική Συνεργάτης της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε., σχετικά με πάσης φύσεως ζητήματα διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016, ΕΣΠΑ, παρακολούθησης – επίβλεψης της εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και κρατικών ενισχύσεων (2020 έως σήμερα).
 • Νομική Συνεργάτης του ΤΑΙΠΕΔ, για την υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης (2021 έως σήμερα) καθώς και  για την προετοιμασία και υλοποίηση στρατηγικών έργων υποδομής για τα οποία είναι αρμόδια η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (2022 – σήμερα).
 • Νομική Συνεργάτης της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. (Υπερταμείο) σε ζητήματα εταιρικού δίκαιου και εταιρικής διακυβέρνησης (2021 – σήμερα).
 • Νομική Σύμβουλος της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας και της ΑΜΚΕ «Ιωνικό Κέντρο», υπεύθυνη για τα δημόσια έργα που προκηρύσσουν ως αναθέτουσες αρχές.
 • Νομική σύμβουλος αναφορικά με την υπαγωγή στη νομοθεσία στρατηγικών επενδύσεων και την αξιολόγηση του σχετικού φακέλου.
 • Noμική σύμβουλος σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την αδειδότηση και υλοποίηση έργων ΑΠΕ [φωτοβολταϊκά πάρκα, αιολικά πάρκα, έργα εγκατάστασης μονάδων δέσμευσης και προσωρινής αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture & Storage) κτλ.] καθώς και νομική εκπροσώπηση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά ΑΠΕ ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων και των ρυθμιστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.
 • Νομική σύμβουλος σε προγράμματα ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα).
 • Επικεφαλής της ομάδας προστασίας προσωπικών δεδομένων της Δικηγορικής Εταιρείας “Νικόλας Κανελλόπουλος Χαρά Ζέρβα και Συνεργάτες”, νομική σύμβουλος εταιρειών για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) και Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε εταιρείες και ομίλους επιχειρήσεων.

Έχει συμμετάσχει, ως εισηγήτρια σε επιστημονικές ημερίδες, ενώ έχει διατελέσει:

 • Νομική Συνεργάτης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε θέματα δημοσίου δικαίου, δημοσίων συμβάσεων και κρατικών ενισχύσεων (07/2022 έως 07/2023).
 • Νομική Συνεργάτης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία/Μονάδα Γ΄ Οργάνωσης – Υποστήριξης, στο πλαίσιο σύμβασης με τη δικηγορική μας εταιρεία, για την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενου έργου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών νομικού χαρακτήρα και νομικών συμβουλών που σχετίζονται με διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών ή θεσμικών οργάνων και δημοσίων αρχών, αναφορικά με την τήρηση του εθνικού και κοινοτικού δικαίου για τη διαχείριση του ΕΠΑνΕΚ και τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, καθώς και την παροχή νομικών συμβουλών επί ζητημάτων κρατικών ενισχύσεων. (2021-2023).
 • Νομική Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) (Απρίλιος 2013 – Ιούλιος 2019) και του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).
 • Σύμβουλος Τραπεζικών Ιδρυμάτων σε τραπεζικά ζητήματα και θέματα επενδύσεων. Σύμβουλος σε ειδικά θέματα φορολογικού και διοικητικού δικαίου σε Τραπεζικά Ιδρύματα, καθώς και φορολογικός σύμβουλος σε Ομίλους Επιχειρήσεων και εταιρείες.
 • Νομική Σύμβουλος σε ν.π.ι.δ. για τη συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ (διαδικασία λήψης διαχειριστικής επάρκειας, υποβολή τεχνικών δελτίων, σύνταξη πρόσκλησης υλοποίησης πράξης κ.ο.κ.).
 • Νομική Σύμβουλος του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων σε θέματα παραχωρήσεων, ιδιωτικοποιήσεων, μεγάλων έργων, κρατικών ενισχύσεων (Ιούλιος 2013 – Ιανουάριος 2015) και εκπροσώπησης του Υπουργού στις επαφές του με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 1510/30-07- 2013 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 • Νομική Σύμβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Αύγουστος 2011- Μάρτιος 2012) (ενδεικτικό έργο):
  • Συντονίστρια της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη του ν.4072/2012 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» και ειδική σύμβουλος (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας).
  • Αρμόδια για την τροποποίηση των διατάξεων της νομοθεσίας για τις στρατηγικές επενδύσεις «fast-track» (ν.3894/2010),
  • Αρμόδια για τη σύνταξη των διατάξεων για την άρση του καμποτάζ, καθώς και για την τροποποίηση των διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου (ν.3299/2004).
  • Νομική υποστήριξη στην διαδικασία σχεδιασμού, αναδιάρθρωσης και ενσωμάτωσης στην ελληνική οικονομία νέων χρηματοπιστωτικών εργαλείων που στηρίζονται σε κοινοτικά κεφάλαια. Συνεργασία προς τον σκοπό αυτό με την Ευρωπαϊκή Task Force.
  • Υπεύθυνη για τη διαμόρφωση του νέου Οργανογράμματος των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς και για τη σύνταξη του σχετικού νομοσχεδίου και προεδρικού διατάγματος.
  • Νομική υποστήριξη στη σύνταξη των διατάξεων του ν.4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία για την προστασία από την πειρατεία και άλλες διατάξεις».
 • Ειδική Σύμβουλος σε νομικά ζητήματα της επιτροπής που συστάθηκε με Υπουργική Απόφαση για τη μελέτη της ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα «Institution for Growth – Greek Investment Fund» (Μάρτιος 2012 – 2015), σε συνεργασία με την Task Force, το EIF και την KfW.
 • Ειδική σύμβουλος σε νομικά ζητήματα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Μάρτιος 2012- 2013).
 • Ειδική σύμβουλος σε φορολογικά και εν γένει νομικά ζητήματα του Υπουργού Επικρατείας (Νοέμβριος 2009 – Αύγουστος 2011) (ενδεικτικό έργο):
 • Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την τροποποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, οι εργασίες της οποίας οδήγησαν στην σύνταξη των διατάξεων του ν.3842/2010 (2009 -2010).
 • Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Ομάδας Εργασίας για την σύνταξη των διατάξεων περί στρατηγικών επενδύσεων ν.3894/2010.
 • Υπεύθυνη για την νομική επεξεργασία των νομοσχεδίων του Υπουργείου Οικονομικών (Νοέμβριος 2009- Απρίλιος 2011).
 • Νομική υποστήριξη της αρμόδιας επιτροπής για την ιδιωτικοποίηση δημόσιων επιχειρήσεων (Δεκέμβριος 2010- Απρίλιος 2011).
 • Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Επενδυτικών Σχεδίων του Επιμελητηρίου Ελληνο – Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας από τον Σεπτέμβριο 2020-2023.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.

Πεδίο Ενασχόλησης

Δημόσιο Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις, Κρατικές Ενισχύσεις, ΣΔΙΤ, Δίκαιο Επιχειρήσεων, Οικονομικά εγκλήματα, Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο Επενδύσεων, Τουριστική Νομοθεσία, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Φορολογικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, , Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, Εμπράγματο Δίκαιο, παράσταση ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • c.zerva@kanell.gr