Εταιρεία

Η δικηγορική εταιρεία «Νικόλας Κανελλόπουλος – Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες» διακρίνεται για την παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε πληθώρα τομέων του δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στο εμπορικό, χρηματοοικονομικό και δημόσιο δίκαιο, τηρώντας αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, συνέπειας και αξιοπιστίας.

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους και άρτια καταρτισμένους δικηγόρους, οι οποίοι προσεγγίζουν με υπευθυνότητα τα πολυσχιδή νομικά προβλήματα, διαμορφώνουν  επωφελείς συνεργασίες και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε να υπερβούν τις προσδοκίες των εντολέων, είτε πρόκειται για τραπεζικά ιδρύματα, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, είτε φυσικά πρόσωπα.

Οι διαχειριστές – εταίροι της εταιρείας μας έχουν αποκτήσει περαιτέρω εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία κατά την θητεία τους ως μέλη κυβερνήσεων, διοικητές οργανισμών καθώς και νομικοί σύμβουλοι σε επιτελικές θέσεις της δημόσιας διοίκησης στους τομείς της Δικαιοσύνης, της Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και του Τουρισμού, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την καθιέρωση καινοτόμων λύσεων, όπως ενδεικτικά η ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-justice), η διαμεσολάβηση, ως εναλλακτική μορφή επίλυσης διαφορών, οι στρατηγικές επενδύσεις, τα ειδικά κίνητρα προσέλκυσης κεφαλαίων, ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων. Συγχρόνως διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρία στη δικαστηριακή εκπροσώπηση, αλλά και σε ζητήματα διαχείρισης κοινοτικών πόρων, στο ΕΣΠΑ, στα αναπτυξιακά και στα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, στο φορολογικό σχεδιασμό επιχειρήσεων ,στις τουριστικές επενδύσεις και στην τουριστική νομοθεσία αλλά και στην εφαρμογή του νέου κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η δικηγορική μας εταιρεία αποτελεί από το 2005 τον αποκλειστικό για την Ελλάδα συνεργάτη του διεθνούς νομικού δικτύου παροχής νομικών υπηρεσιών «International Jurists».

Στη δικηγορική εταιρεία «Νικόλας Κανελλόπουλος – Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες» αξιοποιούμε τη γνώση και την εμπειρία μας, καθώς και την ομαδική συνεργασία, ως εργαλεία που θα συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων των εντολέων μας και τη διευθέτηση των υποθέσεών τους. Οι προκλήσεις τους γίνονται δικές μας προκλήσεις που τις διαχειριζόμαστε τηρώντας υψηλά επίπεδα προσωπικής και επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας, αποσκοπώντας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας.

Επιδίωξή μας οι στόχοι σας!

Στη δικηγορική εταιρεία «Νικόλας Κανελλόπουλος – Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες» αγκαλιάζουμε τις ανάγκες των εντολέων μας, αντιμετωπίζοντάς τις με αποτελεσματικότητα, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, εξευρίσκοντας λύσεις ακόμα και στα πλέον σύνθετα ζητήματα σε πλήθος πεδίων του δικαίου.