ΦΙΛΙΠΠΟΣ M. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ M. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ

Δικηγόρος, D.E.A.

Δικηγόρος Αθηνών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1987.

Σπουδές

 • Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A.) Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) 1987
 • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1986).

Μελέτες

 • Ο μηχανισμός συνεργασίας και συνεκτικότητας, στο «Κοτσαλής Λ. – Μενουδάκος Κ. (επιμ.), Γενικός Κανονισμόε για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) – Νομική διάσταση και πρακτική εφαρμογή», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα α΄ 2018 – β΄ 2021
 • Η έννοια των προσωπικών δεδομένων, στο «Κοτσαλής Λ. (επιμ.), Προσωπικά δεδομένα: Ανάλυση – Σχόλια – Εφαρμογή», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016
 • Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, στο «Κοτσαλής Λ. (επιμ.), Προσωπικά δεδομένα: Ανάλυση – Σχόλια – Εφαρμογή», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016
 • Αρχείο προσωπικών δεδομένων, στο «Κοτσαλής Λ. (επιμ.), Προσωπικά δεδομένα: Ανάλυση – Σχόλια – Εφαρμογή», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016
 • Δικαίωμα στον πληροφοριακό αυτοκαθορισμό και Δημόσια Τάξη: Ο ρόλος της Αρχής, στο «Δόνος Π., Μήτρου Λ., Μίτλεττον Φ., Παπακωνσταντίνου Ευ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η επαύξηση της προστασίας των δικαιωμάτων», Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2002
 • Εμβόλιο και προστασία προσωπικών δεδομένων, εφ. Τα Νέα, 13-1-2021
 • Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Ένας χρόνος μετά, συνέντευξη στην εφ. Εμπρός Ξάνθης, 20-5-2019
 • Μορφές ιδιωτικότητας, Βήμα Ιδεών, τεύχος 10, Φεβρουάριος 2008
 • Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σήμερα, περ. Θέματα Επιστημών του Ανθρώπου, τεύχος 6, Νοέμβριος 2008
 • Προβλήματα εφαρμογής της ευρωπαϊκής οδηγίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην ελληνική έννομη τάξη, περ. Δικαιώματα του Ανθρώπου, Νο 11/2001
 • Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ερμηνεία της έννοιας του αρχείου – Εφαρμογή του νόμου σε μισθωτικές διαφορές, περ. Συνήγορος, τεύχος 24, Μάρτιος – Απρίλιος 2001

Επαγγελματική δραστηριότητα

 • Δικηγόρος Αθηνών από το 1987
 • Μέλος της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης
 • Προϊστάμενος Τμήματος Ελεγκτών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2014-2018)
 • Στέλεχος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (1990 – 2014)
 • Εθνικός Εμπειρογνώμονας στο Τμήμα Προστασίας Δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Βρυξέλλες (2006-2010)
 • Μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπίας στην Ομάδα DAPIX (Data Protection & Information Exchange) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας (2014)
 • Μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την εναρμόνιση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/680 στην ελληνική έννομη τάξη
 • Εκπρόσωπος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 για τα προσωπικά δεδομένα (Βρυξέλλες), στην Εποπτική Αρχή Schengen και στη Επιτροπή Αξιολόγησης Schengen της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Υπότροφος του International Visitors Program του State Department των Η.Π.Α. για θέματα προστασίας βιομετρικών δεδομένων (2003)
 • Υπεύθυνος ύλης για τα προσωπικά δεδομένα στη νομική επιθεώρηση ΔΙΚΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • Διεξαγωγή σεμιναρίων Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε πολλούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης κ.ά.)
 • Τακτικός ομιλητής σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Διεθνές Δίκαιο

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • ph.mitletton@kanell.gr