ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

Δικηγόρος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1988.

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Πτυχίο Τμήματος Νομικής, της Σχολής Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Δικηγόρος Νομικής Υπηρεσίας Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). (1990 έως σήμερα).
 • Ειδική συνεργάτης – Νομική υποστήριξη ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Ε.Κ.Ο. (ΕΓΔΕΚΟ) με αντικείμενο την σύνταξη προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων και νομική υποστήριξη διεξαγωγής διαγωνισμών. (2006 – 2009)
 • Νομική συνεργάτης Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσία (ΥΠ.ΟΙΚ.) (2014)
 • Νομική υποστήριξη Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) (2005 – 2015)
 • Νομική υποστήριξη Δημοτικής Επιχείρησης Μεγαλόπολης για τη δημοπράτηση `του έργου «Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης» (1998 – 2006)

Συμμετοχή σε επιτροπές επεξεργασίας σχεδίων νόμων

 • Μέλος της Ομάδας Εργασίας ΥΠΕΣ – Υπ. Μεταφορών και Υποδομών και ΚΕΔΕ για την εφαρμογή του Ν.4412/2016 (περί δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών) στους δήμους.
 • Μέλος Ομάδας Εργασίας του ΥΠΕΣ για τη σύνταξη του «Καλλικράτη» (2010)
 • Μέλος Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης (ΥΠΕΣ – ΚΕΔΚΕ – ΕΕΤΑΑ) για Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου.
 • Μέλος της ομάδας εργασίας για την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ 21ος αιώνας – Αυτοδιοίκηση ευθύνης»
 • Μέλος (ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ) των Δικτύων “PUBLIC PROCUREMENT” και «EMPLOYERS’ PLATFORM» του CEMR (Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης).

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

 • Σεμινάρια Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΙΡΑ) με θέματα: Δημόσιες Συμβάσεις & Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα.
 • Παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων με θέματα “Public Procurement: E-Tendering, E- Procurement, E-Purchasing”.

Εισηγήτρια σε συνέδρια – ημερίδες:

 • Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ (2016) με θέμα την εφαρμογή του Ν.4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων – μελετών –προμηθειών – υπηρεσιών.
 • Ενημερωτικές ημερίδες του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διοικητική μεταρρύθμιση του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης»
 • Ενημερωτικές ημερίδες της ΚΕΔΕ, για την επιμόρφωση των νεοεκλεγέντων δημάρχων. Θέματα εισηγήσεων: «Έργα, προμήθειες, μελέτες των ΟΤΑ και των δημοτικών επιχειρήσεων» και «Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ», “Λειτουργία – Προβλήματα –Προοπτική του Θεσμού των Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης” “Διαδημοτική Συνεργασία”
 • “Πρόγραμμα Ενημέρωσης Δημάρχων – Ε.Π. Κλεισθένης”, σε ημερίδες που συνδιοργανώθηκαν από το ΥΠΕΣ και την ΚΕΔΕ (2018)

Συγγραφικό έργο

 • Οδηγίες εφαρμογής Ν.4412/2016
 • «Εποπτεία & Έλεγχος Πράξεων Οργάνων των ΟΤΑ»
 • «Σύστημα Διακυβέρνησης: Οργάνωση – Λειτουργία – Αρμοδιότητες Οργάνων των Δήμων – Ενδοδημοτική Αποκέντρωση – Συμβασιακές Πολιτικές»
 • «Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών: Ορκωμοσία – Δημαιρεσίες»

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Διοικητικό Δίκαιο, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • info@kanell.gr