ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Θ. ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Θ. ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ

Δικηγόρος, M.Sc.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2015.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών” στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2022).
 • Πτυχίο Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2013).

Επαγγελματική δραστηριότητα:

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Οικογενειακό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Μεταβιβάσεις και Μισθώσεις ακινήτων
 • Εμπορικό Δίκαιο, Αξιόγραφα, Εμπορικές Συμβάσεις
 • Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο, Αγορανομικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Παράσταση στα Πολιτικά, Ποινικά και Διοικητικά Δικαστήρια
 • Νομικές μεταφράσεις από και προς την αγγλική γλώσσα

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο ενασχόλησης

Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Δίκαιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • i.marsellou@kanell.gr