ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΒΑΣΙΩΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΒΑΣΙΩΤΗΣ

Δικηγόρος, M.Sc.

Δκηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2020.

Σπουδές

 • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – MASTER IN LAW & ECONOMICS» των τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 2022.
 • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2018

Μελέτες

 • Είδη και Αρμοδιότητές Γ.Σ-Άρθρο 135 ν.4548/2018, 2021.
 • Διεθνές Νομισματικό Ταμείο-Το παράδειγμα της Ελλάδας, 2021.
 • Διακριτικά Γνωρίσματα και Διαδίκτυο – Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων με domain name (Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών), 2022.

Επαγγελματική δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Αστικό Δίκαιο: Εμπειρία σε αγοραπωλησίες ακινήτων και στη διενέργεια ελέγχων τίτλων, Μισθώσεις, Διαταγές Πληρωμής, Κληρονομικό Δίκαιο.
 • Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο: Δικαστηριακή και εξωδικαστική εμπειρία επί υποθέσεων αστικής, επαγγελματικής και ιατρικής ευθύνης, τροχαίων και εργατικών ατυχημάτων καθώς και διεκδίκησης χρηματικής αποζημίωσης για ηθική βλάβη από σοβαρό τραυματισμό ή ψυχική οδύνη από θάνατο.
 • Διοικητικό Δίκαιο: Δικαστικές διαφορές ιδιωτών με Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, Φορολογικές Προσφυγές και Αιτήσεις Ακυρώσεως κατά προστίμων της Φορολογικής Διοίκησης, Αγωγές αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Ποινικό Δίκαιο: Εκπροσώπηση κατηγορούμενων ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων και Ανακριτικών Αρχών.
 • Εμπορικό Δίκαιο: Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Σεμινάρια

 • Νομικό Συνέδριο της AIRHELP στην Πολωνία με θέμα «Ακραία καιρικά φαινόμενα στις αεροπορικές μεταφορές» (2024)
 • 2ο Ετήσιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων (2022)
 • Ετήσιο Συνέδριο του διεθνούς φορέα P.E.O.P.I.L. στην Κοπεγχάγη με θέμα το Δίκαιο της αδικοπραξίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (2022)
 • 8ο Συνέδριο ΔΙΚΑΙΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (2022)
 • Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «G.D.P.R. Legal Safety Manual» (2018)

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά

Πεδίο ενασχόλησης

Αστικό Δίκαιο, Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δικαστηριακή Υποστήριξη.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • ch.vasiotis@kanell.gr