ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ε. ΠΑΝΙΕΡΑΚΗ

Κωνσταντίνα Ε. Πανιεράκη

Δικηγόρος LL.M.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, γεννημένη στην Αθήνα το 1998. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2024.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τομέας Δημοσίου Δικαίου (Κατεύθυνση: Ελληνογαλλικό Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα, Τμήμα Νομικής (LL.M., 2022-2023)
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τομέας Δημοσίου Δικαίου (Κατεύθυνση: Ελληνογαλλικό Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο), Πανεπιστήμιο του Bordeaux, Γαλλία, Σχολή Νομικής και Πολιτικής Επιστήμης (LL.M. / Master II, 2022-2023)
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (LL.B. 2021)

Μελέτες

 • Η θρησκευτική ελευθερία στην Γαλλία και στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση (Διπλωματική εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο), 2023.
 • Ευρωπαϊκό οικονομικό δίκαιο : Ιδιωτική εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού σύμφωνα με την Οδηγία 2014/104 (Ακαδημαϊκή Εργασία στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο), 2020.

Επαγγελματική δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και νομική υποστήριξη σχετικά με:

 • Δημόσιο Δίκαιο: Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών, Διοικητικό Δίκαιο, υποβολή προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων για την ακύρωση αλλά και για την αναστολή της εκτέλεσης της αμφισβητούμενης πράξης.
 • Αστικό Δίκαιο: μεταβιβάσεις ακινήτων, διαχείριση ακινήτων και leasing
 • Φορολογικό Δίκαιο: φυσικά πρόσωπα, εταιρίες, φορολογία εισοδήματος, ακίνητων, φορολογία δωρεών και κληρονομιών.

Σεμινάρια / Συνέδρια

 • Σεμινάριο: Young Executives Shipping Forum, 2021.
 • Finance for Lawyers, webinar, ELSA, Δεκέμβριος 2020.
 • Σεμινάριο: «Αποζημίωση Τροχαίων Ατυχημάτων – Τρέχοντα Ζητήματα του Ασφαλιστικού, Αστικού, Δικονομικού και Ποινικού Δικαίου», Μάρτιος 2019.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικό Δίκαιο.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • k.panieraki@kanell.gr