ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ. ΚΑΠΑΔΟΥΚΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ. ΚΑΠΑΔΟΥΚΑ

Δικηγόρος, M.Sc.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1996. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2021.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2021-2023).
 • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2019).

Μελέτες

 • Digital Services Act, Digital Markets Act και ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων (Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»), 2023.

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Αστικό Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Σεμινάρια

 • “Σεμινάριο με τίτλο «Legal English», 2020, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πιστοποι΄ήσεις

 • Στέλεχος Προστασίας δεδομένων – Data Protection Officer (DPO) , ΤÜV HELLAS, 2022

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • ch.kapadouka@kanell.gr