ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΚΑΣΤΑΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΚΑΣΤΑΝΟΣ

Δικηγόρος, M.Sc

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1995. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2010.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. (2020 – 2022)
 • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2019).

Μελέτες

 • Η εξέλιξη της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσα από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)» (Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών), 2022.

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτέλεση, Συμβουλευτική δικηγορία σε Τραπεζικά Ιδρύματα
 • Αστικό Δίκαιο, Σύνταξη και επιμέλεια δικογράφων Αστικού Δικαίου, Παράσταση σε Δικαστήρια (Ειρηνοδικείο, Πρωτοδικείο, Εφετείο), χειρισμός υποθέσεων ενοχικού δικαίου (συμβατική εξωσυμβατική ευθύνη), εμπράγματου δικαίου (αγωγές περί κυριότητας), κληρονομικού δικαίου (έκδοση κληρονομιτηρίου, δημοσίευση διαθηκών κλπ.)
 • Εμπορικό Δίκαιο: Ίδρυση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, Κατοχύρωση Εμπορικού σήματος επιχείρησης, χειρισμός υποθέσεων Πτωχευτικού Δικαίου
 • Δίκαιο Ακινήτων, Σύνταξη δικογράφων στο πλαίσιο του Δικαίου Ακινήτων, Συμβόλαια Αγοραπωλησίας, Έλεγχος τίτλων

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών, Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Ακινήτων

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • n.kastanos@kanell.gr