ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΚΑΚΟΥΡΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Δικηγόρος, LL.M.

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Γεννήθηκε στην Κύπρο το 1986. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2012.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, UCL & Queen Mary (2021).
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ποινικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2014).
 • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2010).

Μελέτες

 • «OLAF, τα βασικά ζητήματα που γεννώνται από τη συγκαλυμμένη ανακριτική της δράση που άπτονται του ποινικού δικονομικού δικαίου» (Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Ποινικών Επιστημών), 2014.
 • Παρατηρήσεις στο υπ’ αριθμ. 1067/2013 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης (άρση της κατάσχεσης κινητού πράγματος που ανήκει σε τρίτο και απόδοσή του σε αυτόν), «Ποινικά Χρονικά», έτος ΞΔ, Φεβρουάριος 2014, τεύχος 2, σ. 148 επ.

Επαγγελματική δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Εταιρικό Δίκαιο και Διακυβέρνηση: διαχείριση εταιρικής νομιμοποίησης και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις δημοσιότητας εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιριών, εφαρμογή και αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και εφαρμογή στρατηγικών ESG, σύνταξη πολιτικών, διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμών, παροχή νομικής στήριξης σε ζητήματα αρμοδιότητας και ευθύνης Δ.Σ. και Γ.Σ., προσέλκυση επενδύσεων και εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων και οικονομικής σταθερότητας, σύνταξη, αξιολόγηση, διαπραγμάτευση και οριστικοποίηση συμβάσεων ποικίλων θεμάτων και πολυπλοκότητας, διεξαγωγή εμπεριστατωμένης νομικής έρευνας, σύνταξη νομικών γνωμοδοτήσεων και παροχή νομικών συμβουλών με επιχειρηματικό προσανατολισμό.
 • Νομοθετική και Κανονιστική Συμμόρφωση: εντοπισμός των βασικών νομοθετικών και κανονιστικών υποχρεώσεων καθώς και των συναφών κινδύνων μη συμμόρφωσης, σύνταξη των κατάλληλων πολιτικών, κωδίκων και διαδικασιών για τη συμμόρφωση στις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης και εισήγηση για τη λήψη μέτρων ελαχιστοποίησης των κινδύνων, διαχείριση ευρημάτων εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων, εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας (KYC), θέσπιση αμυντικών γραμμών έναντι οικονομικών εγκλημάτων, συνδρομή στις διαδικασίες λήψης αδειών λειτουργίας, εγκρίσεων και λοιπών πιστοποιήσεων, ανάδειξη των ευκαιριών για βελτίωση και ανάπτυξη, εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, υποστήριξη στην επικοινωνία με τις Εποπτικές Αρχές και στην υποβολή των σχετικών εκθέσεων αναφοράς.

Πιστοποιήσεις

 • Κανονιστική Συμμόρφωση και Διαχείριση Κινδύνων – CPD, Training Express (Αγγλία) 2023
 • Εισαγωγή στο FinTech – Πανεπιστήμιο του Χόνγκ Κόνγκ (Χόνγκ Κόνγκ) 2019
 • Κατανόηση του GDPR – Πανεπιστήμιο του Γκρόνινγκεν (Ολλανδία) 2019
 • Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – The DPO Academy (Ελλάδα) 2018
 • Βασικές Έννοιες Κανονιστικής Συμμόρφωσης – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα) 2018

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Εταιρικό Δίκαιο & Διακυβέρνηση, Νομοθετική και Κανονιστική Συμμόρφωση.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • p.kakouris@kanell.gr