ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δικηγόρος, LL.M.

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1993. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2017.

Σπουδές

 • Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών (2023)-Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσίου Δικαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βαθμός Πτυχίου Άριστα (2015-2016)
 • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βαθμός Πτυχίου Άριστα (2015).

Μελέτες

 • Η συνταγματική κατοχύρωση του ελεύθερου ανταγωνισμού υπό το φως του ενωσιακού δικαίου (Διδακτορική Διατριβή), 2022.
 • Σχόλιο επί της απόφασης ΕΑ ΣτΕ 133/2021, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, τεύχος ΙΙ-ΙΙΙ/2021.
 • Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα περιβαλλοντικά ζητήματα ως ειδικό δικαίωμα, Περιβάλλον και Δίκαιο, τεύχος 3/2018.
 • Η στρέβλωση του ανταγωνισμού από μονομερείς κρατικές πράξεις (Διπλωματική Εργασία), 2017.
 • Η περιβαλλοντική δίκη, Εισήγηση στο πλαίσιο του Διήμερου Συνεδρίου Περιβαλλοντικού Δικαίου της Elsa Athens, 2017.
 • Τα κριτήρια ανάθεσης στις Δημόσιες Συμβάσεις κατά τη νομολογία Λιανάκης, Sintesi και Wienstrom, 2016.
 • Η ενσωμάτωση της οδηγίας ΕΕ 2014/23 για τις συμβάσεις παραχώρησης, 2016.

Σεμινάρια

 • Εισηγήτρια σε σεμινάρια της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών για την προετοιμασία των ασκούμενων δικηγόρων στο γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου δικαίου, 2019-σήμερα.
 • Εισηγήτρια στο επιμορφωτικό σεμινάριο του «Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου» με θέμα «Η δικονομία του Συμβουλίου της Επικρατείας», 2021-2022.
 • Εισηγήτρια στο επιμορφωτικό σεμινάριο της «Νομικής Βιβλιοθήκης» με θέμα «Οι στρατηγικές επενδύσεις στην πράξη», 09/03/2022.
 • Εισηγήτρια στα webinars που συνδιοργάνωσε η ELSA Athens με το Alternative Dispute Resolution Society του Queen Mary University of London, υπό την αιγίδα του Enterprise Greece, με θέμα: «Challenges to and Enforcement of Investment Treaty Arbitration Awards», 09/11/2020.
 • Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Εργαστηρίου Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Νομικής Βιβλιοθήκης.
 • Συνέδριο Ομίλου Μάνεση, «Ποιο Σύνταγμα για την επόμενη ημέρα;», 9-10/06/2017.
 • Συνέδριο υπό την αιγίδα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, «Καρτέλ και Δίκαιο»,11/05/2017.
 • Διεθνής Ημερίδα, «Επίλυση Διαφορών και Προστασία του Φορολογουμένου», 08/05/2017.
 • Συνέδριο της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, «Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μίας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της πολιτείας» , 28-29/04/2017.
 • 3η Διημερίδα Ένωσης Ελλήνων Νομικών e- Θέμις, Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου, 16-17/12/2016.
 • Σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου Ιδρύματος Μ. Στασινόπουλου, 11/2016-03/2017.
 • Συνέδριο του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, «Η αναθεώρηση του Συντάγματος», 10-11/10/2016.
 • 6o Νομικό Συνέδριο ΕΑΝΔΑ, Οι επιπτώσεις του τρίτου Μνημονίου στην ελληνική έννομη τάξη, 13-15/05/2016.
 • Ημερίδα EPLO, «Η εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση» , 12/05/2016.
 • Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου, «Το ρυθμιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής στην Ε.Ε.», 19/04/2016.
 • 1ος κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων Δημοσίου Δικαίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, «Επίκαιρα Θέματα Δημοσίου Δικαίου», 09/10-11/122013.

Επαγγελματική Δραστηριότητα

 • Νομική Σύμβουλος Enterprise Greece, 2023-σήμερα
 • Νομική Σύμβουλος ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις Δημόσιες Συμβάσεις, 2022-2023.
 • Νομική Σύμβουλος-Μέλος τεχνικής βοήθειας World Bank για την αναμόρφωση του ελληνικού κτηματολογίου (2020-2021).

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Διοικητικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Επενδυτικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων, Εταιρικό Δίκαιο.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • d.anagnostopoulou@kanell.gr