Έταιροι & Συνεργάτες

Partners

Senior Counsels

Senior Associates

Associates

Trainees

Administration

ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α. ΠΑΛΗΑΝΤΩΝΗ

ΓΙΩΤΑ Κ. ΦΡΥΓΑΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. ΜΙΧΟΥ

GDPR Team