ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Δικηγόρος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1999.

Σπουδές

 • Πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιου της Macerata Ιταλίας (1997).

Μελέτες

 • «Νομοθετική πρωτοβουλία» (Inziativa Leggislativa) (1997).
 • Συγκριτική μελέτη σχετικά με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς των ΟΤΑ Ιταλίας – Ελλάδας (1999).
 • Μηνιαία έκδοση Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων HR Professional

Επαγγελματική δραστηριότητα:

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Νομική σύμβουλος στο Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης (Ιούλιος 2015- 2019).
 • (Δημόσια έργα, δημόσιες συμβάσεις, περιβαλλοντικά έργα, καθώς και σε έργα επιδοτούμενα από το ΕΣΠΑ. Νομική υποστήριξη για την έκδοση διοικητικών πράξεων αρμοδιότητας ΟΤΑ. Δημοσιοϋπαλληλικό ΟΤΑ. Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων ΕΣΠΑ 2014-2020. Συμμετοχή σε θέματα αρμοδιότητας ΚΕΔΕ.)
 • Ειδική σύμβουλος στη ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (2014). (Εισηγήσεις επί καταγγελιών και ενστάσεων, εξωδίκων, αναφορών ενώπιον του Υπουργού /Ειδικού Γραμματέα. Παροχή νομικών συμβουλών προς την αρμόδια υπηρεσία Δημοσίων Έργων της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων (σύνταξη συμβάσεων δημοσίων έργων, εξέταση ενστάσεων κλπ). Σύνταξη σχεδίων στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ και ΕΠΑΛ. Γνωμοδοτήσεις σχετικά με το ισχύον θεσμικό Πλαίσιο του ΠΑΑ και ΕΠΑΛ καθώς και του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών. Σύνταξη σχεδίων νόμου, προκηρύξεων, αναθέσεων. Ερμηνεία νομοθεσίας δημόσιων έργων και συμβάσεων. Παρακολούθηση δικαστικών Προσφυγών καθώς και σύνταξη απόψεων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου και ΣτΕ. Συμμετοχή στην σύνταξη νομοσχεδίου σχετικά με την τροποποίηση του 3614/2007.)
 • Νομική σύμβουλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών (2020-2022)
 • Χωροταξικό και Περιβαλλοντικό Δίκαιο (όροι και περιορισμοί δόμησης, ακύρωση κυρώσεις, διοικητικές συμβάσεις για έργα και υπηρεσίες χωροταξικού και πολεοδομικού ενδιαφέροντος).
 • Φορολογικό δίκαιο (φορολογία επιχειρήσεων: φορολογία εισοδήματος εταιρειών, ΦΠΑ, ΚΒΣ, μετασχηματισμοί, διεθνής φορολογία, transfer pricing, φορολογία ναυτιλιακών επιχειρήσεων κ.λπ.)
 • Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης (επεξεργασία, τροποποίηση και σύνταξη κανονισμών και καταστατικών δημόσιων φορέων, ενστάσεις ενώπιον ΤΔΕ ακύρωση ΠΕΕ ΠΕΠΑΕ, συνταξιοδοτικό κλπ, ).
 • Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο (Πειθαρχικό, Μισθολογικό, Διαγωνισμοί μέσω ΑΣΕΠ, Μετατάξεις, Μεταθέσεις, Προαγωγές κλπ)
 • Δημοσιονομικό Δίκαιο (προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ακύρωση καταλογισμών δημοσίων υπολόγων, δημοσιονομικές διορθώσεις, δημόσιες συμβάσεις κλπ).
 • Σωματειακό και Συνδικαλιστικό δίκαιο.
 • Αστική ευθύνη δημόσιου (διοικητικής και πολιτικής δικαιοδοσίας).
 • Ποινικό (κυρώσεις λόγω οφειλών προς το δημόσιο)
 • Οικογενειακό δίκαιο.
 • Παράσταση ενώπιον του ΣτΕ, ΑΠ, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Διοικητικών και Πολιτικών Πρωτοδικείων και Εφετείων.

Σεμινάρια

 • 2004: Παρακολούθηση σεμιναρίου σχετικά Φορολογικού δικαίου με έμφαση στις αλλαγές που επέφερε ο Ν.3296/2004.
 • 1999: Συγκριτική μελέτη σχετικά με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς των ΟΤΑ Ιταλίας – Ελλάδας
 • 2001- 2002: Σεμινάρια διοικητικής δικαιοσύνης από συμβούλους ΣτΕ (Περιβαλλοντικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ακυρωτική και Διοικητική Δικονομία)

Γλώσσες

Ελληνικά, Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Δημόσιο Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Δημοσιολογιστικό Δίκαιο, Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Δικαστηριακή Υποστήριξη.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • m.ioannidou@kanell.gr