ΘΕΟΔΩΡΑ Γ. ΛΩΡΙΤΗ

ΘΕΟΔΩΡΑ Γ. ΛΩΡΙΤΗ

Δικηγόρος, LL.M.,M.Sc

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1996. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2022.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2022).
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο – Ειδίκευση Δημοσίου Δικαίου», στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2021).
 • Πτυχίο Νομικής από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2020).

Σεμινάρια

 • Επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Κυβερνοχώρος και ασφάλεια» -EPLO (2018)
 • Επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Προτάσεις Αναθεώρησης του Συντάγματος» – EPLO (2018)
 • Επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Οι καινοτομίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στο πεδίο της παροχής δημόσιων υπηρεσιών» – EPLO (2018)
 • Επιστημονική εκδήλωση με θέμα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΞΙΕΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» – (2019)
 • Επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Τα διλήμματα της Συνταγματικής Αναθεώρησης» – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος (2019)

Μελέτες

 • “Η ενδικοφανής προσφυγή ως ειδική προϋπόθεση παραδεκτού της αίτησης ακυρώσεως και της προσφυγής (2021)
 • « Σχολιασμός Απόφασης του ΕΔΔΑ: MOLLA SALI ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (19-12-2018)» (2021)
 • «Το δικαίωμα πληροφόρησης της περιουσιακής κατάστασης των δημοσίων προσώπων» (2021)
 • «ΟΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ: ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» (2022)
 • «Η μη Συμμόρφωση της Διοίκησης στις Δικαστικές Αποφάσεις» (2022)
 • «Ο θεσμός της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης ως εργαλείο αποζημίωσης των ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων» (2022)
 • «Το πλέγμα της δικαστικής προστασίας στην Ελλάδα υπό το πλέγμα των επιταγών του Συντάγματος, του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου και της ΕΣΔΑ» (2022)

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Οικογενειακό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Μισθωτικές Συμβάσεις, Κληρονομικό Δίκαιο.
 • Δημόσιο Δίκαιο, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Δίκαιο Περιβάλλοντος.
 • Παράσταση στα Πολιτικά, Ποινικά και Διοικητικά Δικαστήρια
 • Μεταφράσεις νομικών κειμένων από και προς την αγγλική και γερμανική γλώσσα.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Δημόσιο Δίκαιο, Περιβαλλοντικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • n.loriti@kanell.gr