Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν και οι επιχειρηματικές ανάγκες μεταβάλλονται, η αποτελεσματικότητα, η αξιοπιστία και η αφοσίωσή μας στις υποθέσεις των εντολέων μας αποτελούν επένδυση για τα σχέδιά τους.

Στη δικηγορική εταιρεία «Νικόλας Κανελλόπουλος – Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες» αξιοποιούμε τη γνώση και την εμπειρία μας, καθώς και την ομαδική συνεργασία, ως εργαλεία που θα συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων των εντολέων μας και τη διευθέτηση των υποθέσεών τους. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν γίνονται δικές μας προκλήσεις και τις διαχειριζόμαστε τηρώντας υψηλά επίπεδα προσωπικής και επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας αποσκοπώντας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας.

Επιδίωξή μας οι στόχοι σας!

Νέα

Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης - ΟΠΕΜΕΔ


  • Γιατί είναι απαραίτητος ο Διαμεσολαβητής;

    Το ερώτημα αυτό επιχείρησε απαντήσει το 1996 ο Robert A. Baruch Bush στη μελέτη του “What Do We Need a Mediator For? Mediation’s Value-Added for Negotiators”, που δημοσιεύτηκε στην Ohio State Journal on Dispute Resolution [Vol 12:1 1996]. Ξεκινά επισημαίνοντας ορθώς ότι η ουσιαστική σύγκριση δεν πρέπει να είναι […]

  • Εταιρική νοοτροπία και εμπορική Διαμεσολάβηση

    Αν και έχουν γραφτεί πολλά σχετικά με τη διαπολιτισμική διαπραγμάτευση και τον ρόλο της νοοτροπίας των συμμετεχόντων στη διεθνή Διαμεσολάβηση, δεν συμβαίνει το ίδιο σχετικά με τον ρόλο της […]

Ινστιτούτο για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη – EPLO