Πτωχευτικό Δίκαιο

Τα ζητήματα πτωχευτικού δικαίου, αναδιάρθρωσης και αφερεγγυότητας ποικίλλουν στην Ελληνική οικονομία και η ομάδα μας είναι προετοιμασμένη να παράσχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε πολύπλοκες υποθέσεις πτωχεύσεων, αφερεγγυότητας, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις προβληματικών οικονομικών συναλλαγών. Η εταιρεία μας εκπροσωπεί πελάτες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, παρέχοντας ολοκληρωμένη προσέγγιση και σε διεθνή ζητήματα.