Άρθρο της Ήρας – Μαρίας Χιώνη, Εταίρου και Επικεφαλή της ομάδας GDPR της δικηγορικής μας εταιρείας στο τεύχος 32 , μηνός Μαϊου – Ιουνίου 2024, του περιοδικού LAWYER, με τίτλο ” Τεχνητή Νοημοσύνη: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων υπό το πρίσμα AI Act”.