Τουριστική Νομοθεσία

Η εταιρεία μας αποδίδει μεγάλη βαρύτητα στο πεδίο του τουρισμού, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην Ελληνική οικονομία, το πολλαπλασιαστικό του αποτέλεσμα στο ΑΕΠ και το γεγονός ότι θεωρείται ο πιο ελκυστικός επιχειρηματικός τομέας στην Ελλάδα. Ως εντολοδόχοι αναγνωρισμένων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που κυριαρχούν στο πεδίο του τουρισμού, τόσο κλαδικά όσο και ιδιωτικά, στοχεύουμε στην παροχή υπηρεσιών σε όλο το φάσμα του τουρισμού  και στην άμεση προσέγγιση κάθε ζητήματος, παραμένοντας προσηλωμένοι στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των πελατών μας. Η άρτια στελεχωμένη ομάδα μας διαχειρίζεται αποτελεσματικά το σύνολο των νομικών ζητημάτων που αφορούν στην τουριστική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων και Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως θεσπίσθηκαν με το νόμο 4002/2011, ζητήματα λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων όπως θεσπίσθηκαν με το νόμο 4276/2014, τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση καθώς και ζητήματα αδειοδότησης και κατηγοριοποίησης, αλλά και τα θεσμικά νομοπαρασκευαστικά ζητήματα που επηρεάζουν τον κλάδο.