Δίκαιο της Ενέργειας

Το Τμήμα Ενέργειας της Εταιρείας μας έχει εκτεταμένη εμπειρία στην Ελληνική αγορά ενέργειας και έχει συμβουλεύσει διεθνείς πελάτες και επενδυτές σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών έργων. Προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες, καλύπτοντας όλα τα στάδια ενός έργου, από το προ-επενδυτικό στάδιο μέχρι την εμπορική του λειτουργία.  Επιλαμβανόμαστε δε ειδικότερων ζητημάτων, όπως αυτό της προσήκουσας εταιρικής δομής, της προκαταρκτικής έρευνας (due diligence), της δικαστικής και εξώδικης επίλυσης διαφορών, κτηματομεσιτικών και κατασκευαστικών ζητημάτων, καθώς και ζητημάτων αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές και φορολογικές πτυχές της συναλλαγής.

Οι Δικηγόροι της Εταιρείας μας έχουν απασχοληθεί σε πληθώρα ενεργειακών συναλλαγών (συμβατικών και ΑΠΕ), ενώ έχουν επιπλέον αποκτήσει ευρεία γνώση σε αναπτυσσόμενους τομείς, όπως η ηλεκτροκίνηση και η αποθήκευση ενέργειας. Διαθέτουμε μακρόχρονη εμπειρία στη χρηματοδότηση έργων, στα Μ&Α και στις διασυνοριακές συναλλαγές, το δε πελατολόγιό μας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρωτοπόρες διεθνείς και εγχώριες ενεργειακές εταιρείες, ρυθμιστικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας), τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Επίσης, το δίκτυο INTERNATIONAL JURISTS μας επιτρέπει να συνδυάζουμε την τοπική γνώση μας με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, προκειμένου να είμαστε σε θέση να εκτιμούμε τις διεθνείς συμφωνίες από κάθε πλευρά τους και να παρέχουμε τις βέλτιστες συμβουλές.