Τουριστικό άλμα το 2011, Συνέντευξη (Εφημερίδα REAL NEWS)