ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΤ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΣΤΑΗ