Το 70% από το χρέος του ΕΟΤ έχει ήδη εξοφληθεί (Εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ)