Συμμετοχή της Γιούλης Τραγουλιά ,δικηγόρου, συνεργάτη της δικηγορικής μας εταιρίας, ως εκπροσώπου της Enterprise Greece στο 1ο Forum ΙNVESTGR για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. (3 Ιουλίου 2018)

H συνεργάτης της δικηγορικής μας εταιρείας κα Γιούλη Τραγουλιά συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Enterprise Greece στο 1ο Forum ΙNVESTGR για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Συζητήθηκαν θέματα επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης στον τομέα των επενδύσεων από κοινού με τον Επίτιμο Πρόεδρο του ΣτΕ κο Μενουδάκο,  τον πρώην Πρόεδρο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κο Σκουρή και τον δικηγόρο κο Ιωάννη Βασαρδάνη. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος κα Ιωάννα Μάνδρου.