Συμμετοχή Νικόλα Κανελλόπουλου ως ομιλητή στο 8th Data Privacy & Protection Conference με θέμα εισήγησης “Τεχνητή Νοημοσύνη & Προσωπικά Δεδομένα – Που τέμνονται και που διαχωρίζονται”. (31 Μαϊου 2023).

O Νικόλας Κανελλόπουλος συμμετείχε ως ομιλητής στο 8th Data Privacy & Protection Conference, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 31 Μαϊου 2023, με θέμα εισήγησης “Τεχνητή Νοημοσύνη & Προσωπικά Δεδομένα – Που τέμνονται και που διαχωρίζονται”.
 
Μεταξύ άλλων ανέφερε, “Για να επιτευχθεί ισορροπία στη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Στόχος της συνεργασίας αυτής θα πρέπει να είναι η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την ανάπτυξη των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, η καθιέρωση πολιτικών και κατευθυντήριων γραμμών για την προάσπιση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, αλλά παράλληλα και ο καθορισμών κινήτρων για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.”