Ρύθμιση χρεών και αποκατάσταση της φερεγγυότητας και της δημόσιας εικόνας του ΕΟΤ, με στόχο την εξυγίανση (Εφημερίδα Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ)