Έργα 90 εκατ. στον τουρισμό μέσω ΕΣΠΑ (Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ)