Ο Παναγιότατος χαμογέλασε πικρά… (Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ)