Πολυνομοσχέδιο για παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς του δικαίου (Εφημερίδα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ)