Η ζημιά στον τουρισμό είναι αναστρέψιμη (Εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ