Εκδήλωση του Ινστιτούτου για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) σε συνεγασία με το German Marshall Fund of the United States με θέμα «Κυβερνοχώρος και Ασφάλεια – Ο ρόλος του Κράτους και η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου». (Πλάκα, 13 Νοεμβρίου 2018)

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 η εκδήλωση – συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία – The Ιnstitute for Privacy Law, Data Protection and Technology (IPL) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και το German Marshall Fund of the United States στις εγκαταστάσεις του EPLO στην Πλάκα με θέμα «Κυβερνοχώρος και Ασφάλεια – Ο ρόλος του Κράτους και η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου».

   

Πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που διατήρησαν αμείωτη την προσοχή του κοινού παρουσίασαν οι κ.κ.:

  • Bruno Lété, Υπεύθυνος για θέματα ασφάλειας και άμυνας στο German Marshall Fund of the United States στις Βρυξέλλες, ο οποίος παρουσίασε τη μελέτη του με τίτλο «Shaping responsible state behavior in Cyberspace» και έθεσε τα σχετικά ζητήματα και προβληματισμούς αλλά ανέπτυξε και τα συμπεράσματα αυτής, και
  • Δρ. Κωνσταντίνος Μουλίνος, Ειδικός σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Πληροφοριών και Δικτύων (ENISA), ο οποίος παρουσίασε και ανέπτυξε τον ρόλο και τη συνεισφορά της ENISA ιδίως σε σχέση με την Οδηγία (EE) 2016/1148 σχετικά με τα μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (The Network and Information Security Directive).

  

Επί των ως άνω εισηγήσεων τοποθετήθηκε η Καθηγήτρια Λίλιαν Μήτρου, Πρόεδρος του Ινστιτούτου για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία, Καθηγήτρια στο  Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία και συντόνισε την εκδήλωση αλλά και την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και απηύθυνε χαιρετισμό ο Καθηγητής Σπυρίδων Φλογαϊτης, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.

  

Επίσης, τίμησαν με την παρουσία τους τόσο το Ινστιτούτο όσο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου τίμησαν με την παρουσία τους ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Ιωάννης Θεοφύλακτος ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικολάου Βούτση, η Α.Ε. κ. Priit Pallum, Πρέσβης της Εσθονίας στην Αθήνα, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Κωνσταντίνος Νταϊλιάνας, οι Εμπειρογνώμονες – Σύμβουλοι του Υπουργείου Εξωτερικών κ.κ. Αθανάσιος Κοτσίρης, Ευθύμιος Τζιώκας, Χριστόφορος Πάνος και Δημήτριος Καλαμας Αβούρης, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής κ. Αθανάσιος Κοσμόπουλος, ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Ανδρέας Λιαρόπουλος, ο Αναπλ. Διευθυντής του Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, ο Δικηγόρος και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας κ. Σπύρος Τάσσης, η Αντιπρόεδρος της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος και ΓΓ του “eTEE – Informatics & Communications Department» του ΤΕΕ κα Ιωάννα Σαμπράκου και πλήθος άλλων αξιωματούχων και εκπροσώπων του νομικού κόσμου της χώρας, επιστημόνων πληροφορικής, στελεχών της δημόσιας διοίκησης κ.α.