Εφαρμοσμένες λύσεις επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης στη Γαλλία (ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ, τ. 47)