Δικηγορικές Εταιρείες: Προς τον εκσυγχρονισμό του θεσμού (ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ, τ. 41)