Δήλωση Νικόλα Κανελλόπουλου στο περιοδικό LAWYER, για την αλληλεπίδραση της πρότασης Κανονισμού ePrivacy με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).