Δήλωση της δικηγόρου Χαράς Ζέρβα, Νομικής Συμβούλου της Enterprise Greece, στο περιοδικό LAWYER, για το νομικό πλαίσιο αδειοδότησης και χρηματοδότησης επενδύσεων στην Ελλάδα. (Μάϊος 2021)