Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – Σχόλια για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο (LEGAL DAY, τ. 197)