ΧΑΡΑ Δ. ΖΕΡΒΑ

ΧΑΡΑ Δ. ΖΕΡΒΑ

Δικηγόρος, D.E.A. , Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Δικηγόρος παρ’ Aρείω Πάγω. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2000. Εταίρος – Διαχειρίστρια της δικηγορικής εταιρείας «Νικόλας Κανελλόπουλος Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες». Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το Φεβρουάριο 2014. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του διεθνούς δικτύου Δικηγορικών Εταιρειών «INTERNATIONAL JURISTS» από το 2006. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος (Σ.Δ.Ε.Ε.).  GDPR Expert, DPO Consultant.

Σπουδές

 • Πανεπιστήμιο Montpellier I και Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διδακτορική Διατριβή («Διεθνή Οικονομικά εγκλήματα», υπό εκπόνηση),
 • Πανεπιστήμιο Montpellier I: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (D.E.A) «Δίκαιο Επιχειρήσεων», 2000,
 • Πανεπιστήμιο Montpellier I: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (D.E.A), «Ποινικό Δίκαιο – Εγκληματολογία» 1999,
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής) 1997.

Άρθρα - Μελέτες

 • «Ξέπλυμα χρήματος στη Γαλλία και την Ελλάδα» (διπλωματική εργασία Montpellier I), Σεπτ. 1999.
 • «Ανεργία: η πηγή όλων των προβλημάτων», εφημερίδα «Έθνος», 21 Μαρτίου 2000.
 • «4 τρις δραχμές – βρώμικο χρήμα μπαίνει στην Ελλάδα», εφημερίδα «Έθνος», 11 Σεπτ. 2000, σ. 27-8, 37-8.
 • Συνδρομή με δύο μελέτες στην σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης του Σ.Δ.Ο.Ε. για την «πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος)», Ιούλιος 2001.
 • «Υπεράκτιες εταιρίες και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», Δεκ. 2000 για την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (βραβείο καλύτερης μονογραφίας σε διαγωνισμό της Ε.Ε.Τ.), Περιοδικό Ποινική Δικαιοσύνη, Οκτώβριος 2001.
 • «Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Μύθος ή αλήθεια η αντιμετώπισή του στην ελληνική πραγματικότητα;» στο Νομικό Βήμα, Απρίλιος 2002 και στο συλλογικό έργο “Αντεγκληματική Πολιτική ΙV” (επιμέλεια Ν. Κουράκης) 2003, εκδ. Σάκκουλας.
 • «Offshore Εταιρείες: Εμπορική Αξία ή Κοινωνική Απαξία;», ΔΙΚΑΙΟΡΑΜΑ, τεύχος 2, Ιαν-Μαρτ. 2005.
 • «Επιστροφή ΦΠΑ και παραγραφή σχετικού δικαιώματος. Πότε τα χρόνια είναι 3 και πότε 5», ΔΙΚΑΙΟΡΑΜΑ, τεύχος 3, Απρ-Ιουν. 2005.
 • «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: Υποχρέωση ή δυνητική ευχέρεια;», ΔΙΚΑΙΟΡΑΜΑ, τεύχος 5, Οκτ-Δεκ 2005.
 • «Το νέο νομικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις», 8 Φεβρουαρίου 2017, capital.gr
 • «Η Φορολογική μεταχείριση των επισφαλών απαιτήσεων σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε κατάσταση πτώχευσης ή υπαγωγής του σε προπτωχευτική διαδικασία», 23 Ιουνίου 2017, ependisinews.gr
 • Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), 13 Νοεμβρίου 2017, voria.gr
 • «Δεδομένα υγείας, βιομετρικά & γενετικά δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)», Νομικός Οδηγός Greek Law Digest, 15 Φεβρουαρίου 2019.

Επαγγελματική Δραστηριότητα

 • Επικεφαλής της ομάδας προστασίας προσωπικών δεδομένων της Δικηγορικής Εταιρείας “Νικόλας Κανελλόπουλος Χαρά Ζέρβα και Συνεργάτες”, νομική σύμβουλος εταιρειών για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) και Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε εταιρείες και ομίλους επιχειρήσεων.
 • Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. «Enterprise Greece»-πρώην “Invest in Greece S.A.”) από τον Απρίλιο
 • Νομική Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) από τον Απρίλιο του 2013.
 • Σύμβουλος Τραπεζικών Ιδρυμάτων σε τραπεζικά ζητήματα και θέματα επενδύσεων.
 • Σύμβουλος σε ειδικά θέματα φορολογικού και διοικητικού δικαίου σε Τραπεζικά Ιδρύματα.
 • Φορολογικός σύμβουλος σε Ομίλους Επιχειρήσεων και εταιρείες (φορολογικός σχεδιασμός, παροχή νομικών συμβουλών σε ειδικά φορολογικά ζητήματα).
 • Παροχή νομικών συμβουλών αναφορικά με την υπαγωγή επενδύσεων στη διαδικασία «fast-track» (διαδικασία ταχείας αδειοδότησης ν. 3894/2010) και προετοιμασία του σχετικού φακέλου.
 • Προετοιμασία για τη συμμετοχή σε προγράμματα ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) και νομική υποστήριξη για την κατάρτιση του γενικού επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Παροχή νομικής συνδρομής για συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ από ν.π.ι.δ. (ενδεικτικά, διαδικασία λήψης διαχειριστικής επάρκειας, υποβολή τεχνικών δελτίων, σύνταξη πρόσκλησης υλοποίησης πράξης κ.ο.κ.).
 • Διεθνής νομική εκπροσώπηση ενώπιον διεθνών και εθνικών οργανισμών (δημοσίων και ιδιωτικών).
 • Νομική υποστήριξη σε διαδικασίες ίδρυσης νομικών προσώπων.
 • Κατάρτιση συμβάσεων.
 • Νομική Σύμβουλος του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων σε θέματα παραχωρήσεων, ιδιωτικοποιήσεων, μεγάλων έργων (Ιούνιος 2013).
 • Ειδική Σύμβουλος σε νομικά ζητήματα της επιτροπής που συστάθηκε με Υπουργική Απόφαση για τη μελέτη της ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα «Institution for Growth – Greek Investment Fund» (Μάρτιος 2012 – σήμερα).
 • Ειδικός σύμβουλος σε νομικά ζητήματα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Μάρτιος 2012- σήμερα). Σύνταξη της διυπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1338 Β’/ 24.04.2012) με τίτλο « Άδεια για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε πλοία για την άφιξη και αναχώρηση από ξένα λιμάνια».
 • Μέλος της ομάδας εργασίας για την τροποποίηση των διατάξεων του «Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας» (Ιανουάριος 2012).
 • Επικεφαλής νομικής υπηρεσίας της εταιρείας «INVEST IN GREECE A.E.» : παροχή νομικών συμβουλών αναφορικά με τις στρατηγικές επενδύσεις, εκτίμηση των επιχειρηματικών σχεδίων, συντονισμός των αδειοδοτικών διαδικασιών (Ιανουάριος 2010- σήμερα).
 • Νομικός Σύμβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Αύγουστος 2011- Μάρτιος 2012) (ενδεικτικό έργο):
 1. Συντονίστρια της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με αντικείμενο τη σύνταξη του ν.4072/2012 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» και ειδική σύμβουλος (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας):
  • Για την τροποποίηση των διατάξεων της νομοθεσίας της διαδικασίας «fast-track» (ν.3894/2010).
  • Για τη σύνταξη των διατάξεων αναφορικά με την άρση του καμποτάζ.
  • Για την τροποποίηση των διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου (ν.3299/2004).

 1. Νομική υποστήριξη στην διαδικασία αναδιάρθρωσης και ενσωμάτωσης στην ελληνική οικονομία νέων χρηματοπιστωτικών εργαλείων που στηρίζονται σε κοινοτικά κεφάλαια. Συνεργασία προς τον σκοπό αυτό με την Ευρωπαϊκή Task Force.
 2. Υπεύθυνη για τη διαμόρφωση του Οργανογράμματος των υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου και για τη σύνταξη του σχετικού νομοσχεδίου και προεδρικού διατάγματος αναφορικά με τις διοικητικές περικοπές και την επικαιροποίηση των υπηρεσιών.
 3. Σύνταξη του κειμένου των αρχικών διατάξεων του ν.4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία για την προστασία από την πειρατεία και άλλες διατάξεις».
 • Ειδική σύμβουλος σε φορολογικά και εν γένει νομικά ζητήματα του Υπουργού Επικρατείας (Νοέμβριος 2009 – Αύγουστος 2011) (ενδεικτικό έργο):
 1. Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την τροποποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, οι εργασίες της οποίας οδήγησαν στην σύνταξη των διατάξεων του ν.3842/2010 (2009 -2010).
 2. Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Ομάδας Εργασίας για την σύνταξη των διατάξεων της νομοθεσίας για την διαδικασία «fast- track» των στρατηγικών επενδύσεων («διαδικασία ταχείας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων») που ενσωματώθηκαν στον ν.3894/2010.
 3. Υπεύθυνη για την νομική επεξεργασία των νομοσχεδίων του οικείου Υπουργείου που κατατέθηκαν στην Βουλή (Νοέμβριος 2009- Απρίλιος 2011).
 4. Σύνταξη του Καταστατικού της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε.», με σκοπό της αξιοποίηση της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου στην περιοχή του Πρώην Αεροδρομίου- Ελληνικού.
 5. Νομική υποστήριξη της επιτροπής για την ιδιωτικοποίηση δημόσιων επιχειρήσεων (Δεκέμβριος 2010- Απρίλιος 2011).

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.

Πεδίο Ενασχόλησης

Οικονομικά εγκλήματα, Φορολογικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Τουριστική Νομοθεσία, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, Ποινικό δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Φορολογικός Σχεδιασμός (Tax Planning), Επενδύσεις Εξωτερικού, Δημόσιες Συμβάσεις, ΣΔΙΤ, παράσταση ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • c.zerva@kanell.gr