Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ» (2010)