Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΗΝ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ” (2010)