Δήλωση της Χαράς Ζέρβα, Νομικής Συμβούλου της Enterprise Greece, στο περιοδικό LAWYER, για το νομικό πλαίσιο αδειοδότησης και χρηματοδότησης των επενδύσεων στην Ελλάδα.