Category

GDPR
10
Μαΐ

Άρθρο των δικηγόρων – συνεργατών της δικηγορικής μας εταιρείας, Στέργιου Κωνσταντίνου και Αλεξίας Μάτσακα, με θέμα «Κανόνες πρόσβασης στους φακέλους συνυποψηφίων» στην ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. (www.eea.gr, 9 Μαϊου 2022)

Αναφορικά με τη δυνατότητα χορήγησης στοιχείων συνυποψηφίων/συμμετεχόντων/επιλεγέντων στη διαδικασία πρόσληψης επί σχετικών ερωτημάτων και ενστάσεων συμμετεχόντων. 1. Προοίμιο 1.1. Ορισμοί «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. «Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η...
Δείτε Περισσότερα
15
Απρ

Διάκριση της Δικηγορικής μας Εταιρείας από το διεθνή φορέα αξιολόγησης THE LEGAL 500 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

We very proud to share that our Law Firm has been included in TMT practice area of The Legal 500 (Legalease) EMEA for a second consecutive year! Our clients confirmed that our practice “has been customer centered from the very beginning with the objective to optimize our business objectives within the strict legal framework that our company operates in.” Moreover, the fact that we “understand the business objectives quickly and they communicate the pertinent legal issues clearly and succintly so that we reach well balanced decisions” is further highlighted. The...
Δείτε Περισσότερα
22
Φεβ

Άρθρο του Στέργιου Κωνσταντίνου, δικηγόρου – συνεργάτη της δικηγορικής μας εταιρείας, με θέμα «Βέλγικη ΑΠΔΠΧ: Ο DPO δεν μπορεί να έχει συγκρουόμενους ρόλους». (www.eea.gr, 22 Φεβρουαρίου 2022).

Βέλγικη ΑΠΔΠΧ: Ο DPO δεν μπορεί να έχει συγκρουόμενους ρόλους Την 16η Δεκεμβρίου 2021, η Βελγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Βέλγικη ΑΠΔΠΧ») εξέδωσε απόφαση με την οποία επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 75.000 ευρώ σε τράπεζα που εδρεύει στο Βέλγιο, επειδή δεν συμμορφώθηκε με την απαίτηση του άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), σύμφωνα με το οποίο τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΥΠΔ» ή «DPO») δεν πρέπει να οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων. Η Βέλγικη ΑΠΔΠΧ, στο πλαίσιο εξέτασης καταγγελίας σχετικά με τον τρόπο...
Δείτε Περισσότερα
15
Φεβ

Άρθρο του Νικόλα Κανελλόπουλου για το Άυλο διαζύγιο και τα Προσωπικά Δεδομένα στο Banks.com.gr. (12 Φεβρουαρίου 2022)

Άυλο διαζύγιο και Προσωπικά Δεδομένα Στις 03/02/2022 τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης άυλου συναινετικού διαζυγίου, μίας νέας εφαρμογής που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν και να διεκπεραιώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση για την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου. Η λειτουργία της εφαρμογής για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) φαίνεται να είναι εξαιρετικά απλή, τάχιστη, ασφαλής και φιλική προς τον χρήστη...
Δείτε Περισσότερα
04
Ιαν

Σχεδιασμός και ανάπτυξη της μελέτης Εκτίμησης Αντίκτυπου Προστασίας Δεδομένων (DPIA) στο πλαίσιο της σύννομης και ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος ανανέωσης αδειών οδήγησης.

Η Δικηγορική μας Εταιρεία, στο πλαίσιο της σύννομης και ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος ανανέωσης αδειών οδήγησης, ανέλαβε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της μελέτης Εκτίμησης Αντίκτυπου Προστασίας Δεδομένων (DPIA). Κατά την διενέργεια της μελέτης η Εταιρεία μας παρείχε συστάσεις και οδηγίες αναφορικά με: α) την εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας της εν λόγω επεξεργασίας σε συνάρτηση με τους σκοπούς, β) την εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών γ) τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων, περιλαμβανομένων των εγγυήσεων, των μέτρων και μηχανισμών ασφάλειας,...
Δείτε Περισσότερα
15
Νοέ

Πολιτική επικοινωνία σύμφωνα με τον GDPR.

Η Δικηγορική μας Εταιρεία εκπροσώπησε ένα πολιτικό πρόσωπο στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας της ΑΠΔΠΧ για ζητήματα πολιτικής επικοινωνίας. Με ιδιαίτερη χαρά για εμάς η ΑΠΔΠΧ υιοθέτησε τις θέσεις μας και με την απόφασή της απέρριψε την καταγγελία αποδεχόμενη ότι η ηλεκτρονική επικοινωνία που πραγματοποίησε o καταγγελλόμενος αφορούσε σε ευχές, εν μέσω της δύσκολης περιόδου της πανδημίας, σε τηλεφωνικούς αριθμούς ανθρώπων με τους οποίους είχε προσωπική επαφή και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στην έννοια της «πολιτικής επικοινωνίας» κατά τα προβλεπόμενα στο ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων....
Δείτε Περισσότερα
09
Νοέ

Άρθρο των δικηγόρων – συνεργατών της δικηγορικής μας εταιρείας, Χριστίνας Καμπισιούλη και Ήρας Χιώνη, στην ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με τίτλο «Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης κατά του Covid-19» (www.eea.gr, 20 Οκτωβρίου 2021)

Από την έναρξη της πανδημίας Covid-19, οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με πρωτόγνωρες συνθήκες, αλλάζοντας, σε πολλές περιπτώσεις, τον τρόπο λειτουργίας και εσωτερικής οργάνωσής τους. Ένα από τα ζητήματα που ανέκυψε ήδη από την αρχή της πανδημίας ήταν η ανάγκη προστασίας της υγείας των εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, στο πλαίσιο της γενικότερης διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Έκτοτε έχει ληφθεί σε εθνικό επίπεδο μία πληθώρα νομοθετικών μέτρων, τα οποία έχουν ως κύριο άξονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος στον τομέα προστασίας της δημόσιας υγείας. Τα μέτρα αυτά αφορούν τόσο...
Δείτε Περισσότερα
15
Ιούλ

Επίσκεψη της Δικηγορικής μας Εταιρείας στο Ikos Andalusia για θέματα Προστασίας Δεδομένων . (9-10-11 Ιουλίου 2021)

Η δικηγορική μας εταιρεία, ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου Sani-Ikos, πραγματοποίησε στις 9,10 &11 Ιουλίου 2021 επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Ikos Andalusia, του καλύτερου all inclusive θερέτρου στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι συνεργάτες της Δικηγορικής μας Εταιρείας κ.κ. Ήρα Χιώνη και Αφροδίτη Παληαντώνη πραγματοποίησαν συναντήσεις με τα στελέχη του Ikos Andalusia με αντικείμενο την ανάλυση του πλαισίου συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και ειδικότερα των προβλημάτων που τους απασχολούν σε θέματα προστασίας δεδομένων.
Δείτε Περισσότερα
13
Ιούλ

Βράβευση της δικηγορικής μας εταιρείας στα Business Law Awards με το βραβείο «Data Protection & Privacy Team» ! (8 Ιουλίου 2021)

     Σε μια ξεχωριστή τελετή που διεξήχθη την Πέμπτη 8 Ιουλίου, στον κήπο του House124 πραγματοποιήθηκε η Απονομή των Business Law Awards της BOUSSIAS όπου επιβραβεύτηκαν η καινοτομία, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα στην παροχή των νομικών υπηρεσιών.       Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής των βραβείων, αξιόλογοι νομικοί από τον χώρο των δικηγορικών εταιρειών και των in-house νομικών τμημάτων καθώς και εκπρόσωποι των δικηγορικών εταιρειών που βραβεύτηκαν στις επιμέρους κατηγορίες. Με μεγάλη χαρά και τιμή η Δικηγορική μας Εταιρεία διακρίθηκε στην κατηγορία...
Δείτε Περισσότερα
1 2 3 8