“Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Η εφαρμογή του σε Δήμους και Περιφέρειες (EPLO ,Πλάκα, 7 Νοεμβρίου 2017)

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 στις εγκαταστάσεις του EPLO στην Πλάκα, η εκδήλωση με θέμα “Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Η εφαρμογή του σε Δήμους και Περιφέρειες”, την οποία συνδιοργάνωσαν το Ινστιτούτο για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη και το Ινστιτούτο Τοπικής Διακυβέρνησης και Καινοτόμων Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO).

Την εκδήλωση συντόνισε η Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κα Αικατερίνη Σακελλαροπούλου.

Χαιρετισμό κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυνε ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, Καθηγητής κ. Σπυρίδων Φλογαϊτης, καθώς και οι κ.κ. Γεώργιος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Χριστίνα Μπουσουλέγκα, Αντιπρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), Νικόλας Κανελλόπουλος, Πρόεδρος του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη και Παναγιώτης Βλάχος, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Τοπικής Διακυβέρνησης και Καινοτόμων Πολιτικών

 

Εισηγήσεις παρουσίασαν οι κ.κ.

  1. Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) – «Παρουσίαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
  2. Δημήτριος Ράικος, Αντιπρόεδρος του Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – «Συμβάσεις public – public»,
  3. Ιωάννης Δρυλλεράκης, Δικηγόρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος – «Ευρωπαϊκό Δίκαιο και συμβάσεις ΟΤΑ»,
  4. Γεώργιος Δανόπουλος, Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) – «Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών – Η περίπτωση των αναπτυξιακών εταιρειών των ΟΤΑ».

Στη συνέχεια ακολούθησε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποίησε παρέμβαση και ο Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Κωνσταντίνος Κωστόπουλος.

Πέραν των ανωτέρω, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και:

Η Γενική Επίτροπος της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κα Ευτυχία Φουντουλάκη, η Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κα Άννα Λιγωμένου, ο Επίτροπος της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κ. Δημήτριος Κωστάκης, ο πρώην Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Φιλοκτήμων Αρναούτογλου, η πρώην Εισαγγελέας Διαφθοράς κ. Ελένη Ράικου, ο Πρόεδρος Εφετών κ. Γεώργιος Χριστοδούλου, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Στέφανος Κομνηνός, ο πρώην Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρος Ρακιντζής, μέλη της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, μέλη και στελέχη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και της Γενικής Γραμματείας Διαφθοράς, στελέχη περιφερειών και δήμων, στελέχη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, καθώς και τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη.

Επίσης, παρέστησαν πλήθος άλλων δικαστικών, πανεπιστημιακών, δικηγόρων, αξιωματούχων, μεταπτυχιακών φοιτητών και εκπροσώπων του νομικού κόσμου της χώρας κ.α.