Εσπερίδα για το Ν.4469/2017 με θέμα “Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις” (6 Νοεμβρίου 2017, Θεσσαλονίκη)

Διακόσιες σαράντα επιχειρήσεις έχουν μέχρι στιγμής ολοκληρώσει τη διαδικασία υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων προκειμένου να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, ενώ οι αιτήσεις επτακοσίων εταιρειών βρίσκονται στο προτελευταίο στάδιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παράλληλα 7.700 επιχειρήσεις μπήκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού και συμπλήρωσαν τη φόρμα, υποβάλλοντας και τα ερωτήματα τους. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και τον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών, με θέμα: «Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

Ερωτηθείς για το πώς θα αντιμετωπίζονται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, ο κ. Κουρμούσης απάντησε πως μετά και τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών, το αργότερο στις αρχές του επόμενου μήνα θα αρχίσει να τρέχει μία αυτοματοποιημένη διαδικασία, στη βάση χρηματοοικονομικών δεικτών, την οποία τράπεζες και δημόσιο θα μπορούν να αξιοποιήσουν για να καταλήξουν σύντομα σε λύσεις. Ο ειδικός γραμματέας επισήμανε ότι στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού δεν είναι εφικτό να βρουν «καταφύγιο» στρατηγικοί κακοπληρωτές και κάλεσε τους οφειλέτες να καταθέτουν αιτήσεις που θα είναι ολοκληρωμένες και να προσφέρουν με ακρίβεια και ειλικρίνεια όλα τα στοιχεία που απαιτούνται.

Για αποθαρρυντικά στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί, πανελλαδικά, στον εξωδικαστικό μηχανισμό έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΒΕΘ και α΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΕ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος υπογραμμίζοντας πως «η κατάσταση της πραγματικής οικονομίας είναι ζοφερή και χρειάζεται επειγόντως λύσεις. Δύο στις τρεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες.

Για αναιμικά αποτελέσματα και παρά την προσπάθεια που καταβάλει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μίλησε ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) Νικόλαος Κανελλόπουλος αναφέροντας, ωστόσο, πως βρισκόμαστε στην αρχή του νόμου. «Σταδιακά θα αρχίσει να αλλάζει το σκηνικό με την προϋπόθεση, βέβαια, πως και οι τράπεζες θα κατανοήσουν τη σημασία του να προχωρήσουν σε γενναίες αναδιαρθρώσεις δανείων. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι ευεργετικός, δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν σε βάρος των επιχειρήσεων και της ίδιας της οικονομίας» σχολίασε ο κ. Κανελλόπουλος.