Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο. ( 9 Απριλίου 2019)

H A.E. Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, δέχθηκε χθες Τρίτη, 9 Απριλίου 2019, σε ακρόαση το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO).

Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα, τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του δικαιϊκού συστήματος, τις πιθανές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και γενικότερα των νέων τεχνολογιών στο χώρο της δικαιοσύνης και τις επιπτώσεις τους, την εκπαίδευση των Δικαστών, την κρίση των θεσμών και την ανάγκη υπεράσπισής τους και την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Με δεδομένο ότι η στρατηγική στόχευση της δράσης του Ινστιτούτου επικεντρώνεται στην επιστημονική μελέτη των σύγχρονων παθογενειών στα σύγχρονα δικαιϊκά συστήματα, την αναζήτηση αποτελεσματικών λύσεων και τη διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων για αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, αναδείχθηκε κατά τη συνάντηση ο κρίσιμος ρόλος τον οποίο μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει το Ινστιτούτο για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη διά του επιστημονικού δυναμικού του υπό τη σκέπη ενός Οργανισμού διεθνούς κύρους όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου.

Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου και του Ινστιτούτου παραβρέθηκαν: ο Διευθυντής του EPLO Καθηγητής Σπυρίδων Φλογαϊτης και ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη Νικόλας Κανελλόπουλος,  καθώς και οι: Κουσούλης Κωνσταντίνος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Μήτρου Λίλιαν, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, Μποτόπουλος Κωνσταντίνος, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, Οικονόμου Κυριάκος, Αρεοπαγίτης, Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, Εισαγγελέας Εφετών, Σταθέα Ουρανία, Αντεισαγγελέας Εφετών, Ράικος Δημήτριος, Πρόεδρος στο Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Τριανταφυλλάκης Γεώργιος, Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Καρβέλης Γεώργιος, Διευθυντής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη, Κεφαλή Ελένη, Διευθύντρια για τη Μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης και την Ανάπτυξη του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη.